E-LEARNING

Danas, u eri računara i Interneta, elektronsko učenje i učenje na daljinu su postali neminovnost i imperativ. Kanali rada i komunikacije se iz učionica, kancelarija i kabineta polako premeštaju u virtuelni svet.

„IT Helpdesk“ ima višegodišnje iskustvo i brojne reference u radu sa elektronskim učenjem (e-learning), učenjem na daljinu (Distance Learning), virtuelnim učionicama (Virtual Classrooom, Live Classroom), web konferencijama itd. Ostvarili smo saradnju sa školama, fakultetima, bankama, online školama i akademijama.

Od naših mnogobrojnih referenci iz ove oblasti navešćemo neke::

Pored platforme za e-učenje zasnovane na moodle-u, „IT Helpdesk“ je na više projekta uspešno implementirao i platformu za web konferencije (webinare). Platforma je zasnovana na open source projektu BigBlueButton i omugućava kreiranje virtulenih učionica i održavanje predavanja  u realnom vremenu, sa direktnom interakcijom sa polaznicima (audio, video, direktan pristup računaru – desktop sharing, chat). Pored audio i video kanala za komunikaciju sa studentima, predavač ima mogućnost da prikaže prezentaciju/dokument u bilo kom formatu, da piše po tabli, da se dopisuje sa studentima (grupni ili pojedinačni chat). Studenti se mogu javiti za reč i postaviti pitanje. Snimci predavanja mogu biti dostupni polaznicima/studentima.

Spisak naših BigBlueButton servera:

VAŽNA NAPOMENA: Za realizaciju svih pomenutih aktivnosti koristimo isključivo open source alate. Tako, ne postoje nikakvi dodatni troškovi nabavke softvera, pristupnih licenci i sl.